Kjøpsbetingelser


Firmaopplysninger:
Magevennlig Mat co/Edin Design
Eidsvegen 448,1925 Blaker, Norge
Tlf: 913 77 908
Internett butikk: shop.magevennligmat.no
Nettside/blogg: Magevennligmat.no
E-post: julia@magevennligmat.no
Org.nr. 993 870 099

Nedenstående alminnelige kjøps- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Magevennlig mat co/Edin Design: 

Priser
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms. På bøker er dette 0%, på diettdagbøker 25 % og matvarer 15%, dersom ikke annet er angitt. Magevennlig mat reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

I tillegg til oppgitt pris kommer kostnad ved frakt. Forsendelse av varer skjer med selvstendig befrakter, så som Posten Norge eller Bring. Den veiledende leveringstiden er 1-7 arbeidsdager avhengig av valgt forsendelsesmetode og hvor i landet du bor. Du kan også velge å hente varene kostnadsfritt i vårt showroom på Blaker (Sørum) etter avtale. Ta kontakt med julia@magevennligmat.no eller send en sms til 913 77 908 for å avtale hente tidspunkt.

Betaling
Hos oss kan du betale med Visa, MasterCard og american Express. Transaksjonen vil ikke bli gjennomført før varen er sendt fra oss. Vi benytter Stripe betalingsløsning som er verifisert av Visa og MasterCard og all informasjon foregår mellom deg og din bank. Vi registrerer ingen personlige opplysninger om din transaksjon.

Oppstår det problemer ved betaling, ta kontakt på julia@magevennligmat.no, eller Tlf 913 77 908.

Levering
Magevennlig mat leverer i utgangspunktet kun varer i Norge, men er det ønske om leveranser til andre land kan dere ta kontakt med julia@magevennligmat.no for egne avtaler om fraktsatser og vilkår.

Vi vet at du ha vil varene dine så raskt som mulig, og sender varene til deg så fort vi kan, aller helst samme dag eller innen 3 arbeidsdager. Du kan også hente varene dine på vårt showroom på Blaker (Sørum) etter avtale. Ta kontakt med julia@magevennligmat.no eller sen en sms til 913 77 908 for å avtale hente tidspunkt.

Bekreftelse på at ordren din har blitt sendt sendes til deg på mail den dagen pakken sendes fra oss. 

Forsendelse
Vi sender alle våre varer med Bring/Posten Norge. Enkelte småvarer f.eks en diettdagbok, kan sendes som brevpost (uten sporing). Ved kjøp av større varer som bøker og matvarer sendes dette som pakker. Ønsker du å kjøpe i store kvantum (over 10 kg) ber vi deg ta direkte kontakt for avtale.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på postkontoret blir pakken sendt i retur til Magevennlig Mat co/Edin Design og kjøper vil bli belastet med et gebyr på opptil 300 kr. Dersom Magevennlig mat co/Edin Design må sende pakken igjen p.g.a ukorrekt adresse eller ikke avhentet pakke, må du som kunde betale denne kostnaden. Husk å legge oss til din adressebok om du har gmail eller hotmail slik at hentemeldingen ikke legges i søppelpost.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som brev eller postpakke og hentes på ditt lokale postkontor. Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id dersom pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Det er kundens oppgave å sørge for at riktig leveringsadresse og mobilnummer blir opplyst.

Reklamasjon
Om pakken er skadet når du mottar den, skal reklamasjon skje til postkontoret hvor du mottok varen. 

Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått, slik at vi kan løse problemet så fort som mulig. Hvis varen er blitt skadet under transport, må du melde dette direkte til oss slik at vi kan finne en løsning. Send oss bilder av varen og emballasjen til Julia@magevennligmat.no, sammen med ordrenummer og ditt fulle navn. Ta vare på både varen og emballasjen til du hører fra oss igjen. Vi finner en løsning!

Angrefrist
Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Hvis du angrer på kjøpet, kan du returnere dine varer i originalemballasjen slik at de er oss i hende innen 14 dager etter mottagelsen. Varer som sendes oss uten originalemballasje vil ikke refunderes. Ved bytte er det viktig at forseglingen ikke er brutt. Gi oss gjerne beskjed på mail om at du ønsker å benytte deg av angreretten. Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket, ikke fest tape og adresselapp direkte på originalemballasjen!

Vi anbefaler at du sender returen som Norgespakke, da de er søkbare og forsikret i postgangen. Søkbarhet og forsikring frafaller om du sender pakker som vanlig post - og postgangen vil ta lengre tid. Pakkene kan ikke sendes som bedriftspakke. Merk deg at returporto betales av deg som kunde. Vi henter ikke ut pakker som sendes til oss som oppkrav. 

Fyll ut angrerettskjemaet som vi ligger vedlagt i pakken og legg denne ved i returpakken. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt refunderer vi varens pris. Vær oppmerksom på at kostnader ved retur av varer påfaller deg (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Forbehold
Magevennlig mat co/Edin Design tar forbehold om trykkfeil, prisfeil, mva- og avgiftsendringer samt leveringssvikt. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Magevennlig mat co/Edin Design fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

For øvrige vilkår henviser vi til norsk kjøpslov: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27